Slovenský zväz chovateľov ZO.I. Košice


P O Z V Á N K A - schôdza

Slovenský zväz chovateľov ZO I. Košice a Združenie chovateľov Košice I. Zo sídlom Pri pošte 2, 040 17 Košice - Barca Vás pozýva na členskú schôdzu odborov.

Bližšie informácie k jednotlivým odborom.


P O Z V Á N K A - V Ý S T A V A

SZCH ZO I. Košice a Združenie chovateľov Košice I.Vás srdečne pozývajú na VI. výstavu zvierat východoslovanského regiónu s medzinárodnou účasťou a 18.ročník memoriálu Imricha Molčana pre expozíciu Košického kotrmeliaka modrého sedlatého, konanú v dňoch 15. – 16. októbra 2016 v areáli ZO Košice – Barca, ulica: Pri pošte 2

- Všeobecné ustanovenia výstavných podmienok

- PRIHLÁŠKA
I N F O R M Á C I A - O D V O Z

Slovenský zväz chovateľov ZO I. Košice a Združenie chovateľov Košice I. organizuje:

ODVOZ A DOVOZ ZVIERAT na : Celoštátnu výstavu mláďat králikov a hydiny v Nitre
Bližšie infoP O Z V Á N K A - V Ý S T A V A

Slovenský zväz chovateľov ZO I. Košice a Združenie chovateľov Košice I. organizuje:

OBLASTNÚ SÚŤAŽ V SPEVE KANÁRIKOV 30.12.2016

Miesto konania výstavy: Výstavný areál ZO I. Košice, Pri Pošte 2 Košice

Kontaktná osoba: p.Varga Pavol - tajomník, Prof. Kunák Ladislav

Copyright © 2006 - 2016 zchke.sk . All rights reserved