Slovenský zväz chovateľov ZO.I. Košice


Výstavné skupiny a triedy kanárikov
Klubová výstava KCHFPKaK na SK

Pre výstavu aby pôsobila estetickým dojmom sú u farebných a postavových kanárikov vytvorené výstavné triedy – poradia podľa ktorých sú kanáriky na výstavách zoradené .

Farebné kanáriky v rámci COM