Slovenský zväz chovateľov ZO.I. Košice



>> Združenia chovateľov Košice I. <<

Združenie chovateľov Košice I. a SZCH ZO I. Košice oznamujú chovateľskej verejnosti , že od januára 2012 už nebudeme organizovať stretnutia chovateľov – burzy vo výstavnom areáli na ul. Pri Pošte 2 , Košice – Barca.


>> ZO SZCH Geča <<

ZO SZCH Geča usporiadúva každú druhú nedeľu v mesiaci burzu drobných zvierat na ihrisku TJ Geča v čase od 8:00 do 11:00 hod.


>> Benkovce <<

Burzu drobných zvierat a exotického vtáctva organizuje ZO SZCH Benkovce každú 1. nedeľu v mesiaci od 8.00-11.00 hod. v Kultúrnom dome v Benkovciach. Informácie: 0931/44 94 193