Slovenský zväz chovateľov ZO.I. KošicePreteky vysokoletúnov ZO1 KOŠICE

Vyhodnotenie pretekov vysokoletúňov..


Preteky vysokoletúňov Miškovec [11.6.2010] - Košice [10.7.2010]

Vyhodnotenie pretekov vysokoletúňov..